top of page

ÚV Hodovíz

V roce 2023 jsme dokončili kompletní technologickou a stavební elektroinstalaci při výměně strojně technologického zařízení Úpravny vody Plzeň Hodovíz provozovatele Vodárna Plzeň a.s. Na ÚV byla osazena nová automatická tlaková stanice, která zajišťuje čerpání vody do vodojemu Vladměřice a také tlakovou vodu pro provoz ÚV. Došlo k výměně čerpadel, tlakové nádoby, propojovacích potrubí a armatur. Nová ATS je připojena z nově osazeného rozvaděče v ÚV. Nově bylo provedeno připojení na vnitřní rozvody NN a MaR. Napájení objektu je možné ze sítě nebo dieselagregátem. Stávající rozvaděče byly nahrazeny dvěma novými rozvaděči. Na rozvaděči RM1 a v místnostech úpravny vody byla rozmístěna STOP tlačítka pro nouzové odpojení veškerých zařízení od elektrické sítě. Motorická elektroinstalace se skládá z obvodů ovládací logiky pro spouštění jednotlivých pohonů a z vlastních silových vývodů pro napájení jednotlivých spotřebičů. Programovatelný automat PLC pro řízení technologie ÚV je umístěn v rozvaděči DT1 společně se silovými prvky. Zároveň je v DT1 nainstalován průmyslový router LTE napojený do řídicího systému a datové sítě provozovatele. Router slouží také pro vzdálenou správu objektu. V jednotlivých dispečerských PC byl aktualizován vizualizační SW.Zdroj foto: GDF

Comments


bottom of page