top of page

VDJ Radslavice

V roce 2023 jsme dokončili rekonstrukci elektroinstalace na VDJ Radslavice. Provozovatelem tohoto vodojemu je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Na objektu jsme zrealizovali kompletní technologickou elektroinstalaci, stavební elektroinstalaci, uzemnění a ochranu před bleskem, včetně napojení nového přívodního kabelu z nové pojistkové skříně. Jako řídící systém zde byl zvolen systém od firmy Schneider Electric.

Nový polyesterový rozvaděč RM1 byl umístěn v přízemí objektu. Pro přenos dat z objektu na dispečink provozovatele slouží stávající radiostanice, která byla nově parametrizována. Instalovaná stavební elektroinstalace zahrnuje venkovní i vnitřní LED svítidla, zásuvkovou skříň a temperaci prostoru vodojemu přímotopným panelem.


Zdroj foto: GDF

Comentários


bottom of page