top of page

Věžový vodojem Moravská Huzová

V lokalitě Šternberk byla v květnu roku 2021 dokončena stavba nového věžového vodojemu v Moravské Huzové. Jednalo se o vodojem o objemu 350 m3. Naše společnost na této akci dodávala kompletní elektroinstalaci. Jako řídicí systém zde byl zvolen Unitronics V350. Tato stavba byla oceněna SVH a SOVAK jako "Vodohospodářská stavba roku 2021" v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (IN pod 50 mil. Kč).

Zdroj: Foto firmy VHS Sitka a GDF

Comentarios


bottom of page