top of page

Světový den vody 2024

Světový den vody připadající na 22. března je i letos příležitostí ke slavnostnímu setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha pořádanému Svazem vodního hospodářství ČR. Slavnostnímu setkání předchází již tradičně společenský večer s kulturním programem, tentokrát konaný v historických prostorách Břevnovského kláštera. Stejně jako v předchozích letech se této akce naše společnost účastní jako partner Světového dne vody 2024.


Zdroj: pořadatel společenského večera - Svaz vodního hospodářství ČR

Comments


bottom of page