top of page

Světový den vody 2022

Světový den vody v letošním roce připadl na 22. března 2022. Jako každý rok se nese tento den ve znamení určitého motta. Letošní motto znělo "Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude". Pro vodohospodářské společnosti po celé České republice je tento den významným. Pořádají různé akce pro veřejnost včetně otevřených dveří apod. Jelikož naše firma spolupracuje s vodohospodářskými společnostmi, tak se chtěla svou měrou také podílet na oslavách tohoto dne. Proto jsme se rozhodli, že se staneme jedním z partnerů Světového dne vody 2022 a také Slavnostního setkání vodohospodářů 2022 v kongresovém centru v Praze.Zdroj: Foto firmy GDF

Comments


bottom of page