top of page

Skupinový vodovod Vyškov II - Větev Švábenická

V červenci roku 2019 byla dokončena výstavba 5 vodojemů, u kterých firma provedla kompletní dodávku elektroinstalace, řídícího systému a přenosu na dispečink.

VDJ Vyškovské Vážany

VDJ Moravské Málkovice

VDJ Moravské Prusy, VDJ Švábenice a VDJ Bohdalice

Comments


bottom of page