top of page

Proběhla Konference Seč 2024

Ve dnech 23. - 24. 4. 2024 se naše společnost zúčastnila jako odborný partner již 28. ročníku konference Nové metody a postupy při provozování ČOV s podtitulem memoriál Ing. Jakuba S. Čecha, CSc. Konferenci pořádaly společnosti VHOS, a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a Asociace pro vodu ČR, z.s. (CzWA) v krásném prostředí Kongresového hotelu Jezerka u Sečské přehrady v Pardubickém kraji.

Na konferenci jsme kromě vyslechnutí odborných přednášek o aktuálních tématech v oblasti čištění odpadních vod měli tu čest a potěšení se setkat s mnoha našimi zákazníky i obchodními partnery. Věříme, že i příští ročník této konference se bude konat na stejně vysoké úrovni a přátelském duchu.


Zdroj foto: GDF

Comments


bottom of page