top of page

Pitná voda 2024 v Táboře

Konference Pitná voda 2024 se uskuteční po dvou letech opět v Táboře, a to s podtitulem "Pitná voda z údolních nádrží". Konferenci pořádá společnost ENVI-PUR, s.r.o. a GDF spol. s r.o. je v letošním roce jejím hlavním partnerem.

Program konference se tentokrát zaměří na široké spektrum otázek týkajících se pitné vody. Vedle technologií úpravy vody a dějů v údolních nádržích se budou probírat i nové trendy v úpravě podzemní vody, hygienické aspekty, legislativa a vliv nových polutantů. Témata zahrnují také nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita a dostupnost se neustále zhoršuje.

Zveme tedy všechny své zákazníky, spolupracující firmy a další zájemce, aby ve dnech 3. - 6. 6. 2024 navštívili zástupce společnosti GDF na našem stánku u hlavního sálu.

Zdroj foto: ENVI-PUR

Comments


bottom of page