top of page

Mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2022

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií Covid 19 se opět podařilo zorganizovat pořadateli Moravské vodárenské a.s. pod záštitou sdružení SOVAK, hejtmana Zlínského kraje a primátora statutárního města Zlín konferenci VODA ZLÍN 2022. Konference proběhla v termínu 10.-11.3.2022 v hotelu Zlín. Naše firma nemohla na této akci samozřejmě chybět. Na konferenci přednášeli největší odborníci v oboru vodárenství. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pitné vody od ukázek výsledků různých laboratorních analýz (lečiva ve vodách, mikroplasty apod.) až po řešení problémů s vydatností pramenišť. Při jedné z přednášek týkající se aplikace regulačních membránových ventilů Cla-Val na objektech vodojemů a jejich hlavní přínosy pro provozovatele jsme byli jako firma pochváleni za tvorbu softwáru pro řízení Cla-Val, jelikož jsme s touto firmou, která se danou problematikou zabývá spolupracovali v rámci stavby vodojemu Moravská Huzová. I této konference se pravidelně zúčastňují naší zákazníci.

Zdroj: Oficiální pozvánka pořadatele Moravská vodárenská a.s.

Comments


bottom of page