Mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2022

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií Covid 19 se opět podařilo zorganizovat pořadateli Moravské vodárenské a.s. pod záštitou sdružení SOVAK, hejtmana Zlínského kraje a primátora statutárního města Zlín konferenci VODA ZLÍN 2022. Konference proběhla v termínu 10.-11.3.2022 v hotelu Zlín. Naše firma nemohla na této akci samozřejmě chybět. Na konferenci přednášeli největší odborníci v oboru vodárenství. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pitné vody od ukázek výsledků různých laboratorních analýz (lečiva ve vodách, mikroplasty apod.) až po řešení problémů s vydatností pramenišť. Při jedné z přednášek týkající se aplikace regulačních membránových ventilů Cla-Val na objektech vodojemů a jejich hlavní přínosy pro provozovatele jsme byli jako firma pochváleni za tvorbu softwáru pro řízení Cla-Val, jelikož jsme s touto firmou, která se danou problematikou zabývá spolupracovali v rámci stavby vodojemu Moravská Huzová. I této konference se pravidelně zúčastňují naší zákazníci.

Zdroj: Oficiální pozvánka pořadatele Moravská vodárenská a.s.