top of page

Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2

Problematika tzv. kybernetické bezpečnosti se začíná stále více dotýkat i oboru vodárenství, to znamená i našich zákazníků. Nyní probíhá implementace směrnice NIS2 do zákonné úpravy o kybernetické bezpečnosti a z toho vyplývající povinnosti jak pro samotné vodárenské společnosti, tak i pro dodavatelské firmy. Pro naši firmu je kybernetická bezpečnost prioritou a chceme být v tomto ohledu dostatečně informování s ohledem na nový zákon o kybernetické bezpečnosti a s ohledem na naše služby pro naše zákazníky. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili právě výše uvedeného semináře, který pořádal SOVAK 23.2.2023 v Praze.

Zdroj: foto GDF

Komentáře


bottom of page