top of page

ČOV Vranov nad Dýjí

Na tuto čistírnu odpadních vod v lokalitě Znojmo, kterou provozuje VAS Znojmo a.s. naše firma dodávala kompletní elektroinstalaci - hromosvod, uzěmnění, technologické elektro, stavební elektro, měření a regulaci, ASŘTP a přenosy na DSP. Řídící systém byl opět zvolen od firmy Schneider Electric. Součástí dodávky elektroinstalace byla také vstupní čerpací stanice před ČOV.

Zdroj: Foto GDF

Comments


bottom of page