top of page

ČOV Bořetice

Během roku 2022 byla dokončena stavba čistírny odpadních vod v Bořeticích v lokalitě Břeclav. Nově postavenou ČOV si provozuje obec. Naše firma zde dodávala kompletní elektrotechnologickou část, měření a regulaci a také dodávku řídícího systému s přenosy na DSP. Všechny tyto prvky jsou umístěny ve dvou nových polích rozvaděčů. Řídící systém je zde použit od firmy Schneider Electric. Součástí naší dodávky byla také elektrotechnologická část na 3x KČS Bořetice.

Zdroj: Foto GDF

Comentários


bottom of page