top of page

ÚV Otěvěk

V roce 2023 byla dokončena rekonstrukce technologie úpravny vody Otěvěk pro provozovatele ČEVAK s.r.o. v lokalitě Trhové Sviny. Společnost GDF spol. s r.o. se podílela na celkové obnově technologie realizací elektromotorické části a ASŘTP pro vrty HV1, HV3, vodojem Valcha a ÚV Otěvěk. Na ÚV bylo instalováno nové dispečerské pracoviště s PC sestavou pro vizualizaci dat s aplikací SCADA. Komunikace ÚV s vrty probíhá pomocí nových LTE routerů na nové rozvaděče na objektech vrtů. Vybrané mezní a poruchové stavy jsou pomocí SMS zpráv zasílány provozovateli.Zdroj foto: GDF

Comments


bottom of page