top of page

ÚV Hrobice - modernizace

Ve středu 14.9.2022 proběhlo slavnostní předání stavby modernizované úpravny vody v Hrobicích v lokalitě Pardubice. Modernizace proběhla z důvodů zhoršené kvality vody v nádrži Oplatil, která slouží jako jeden z hlavních zdrojů surové vody pro tuto úpravnu. Díky této modernizaci se zvýšil výkon úpravy vody a její učinnost. Projekt modernizace úpravny vody v Hrobicích byl zahájen 9. července 2020. Celkové náklady na projekt dosáhly částky 596 milionů korun. Vítězem veřejného výběrového řízení na modernizaci této úpravny se stalo sdružení "Společnost ÚV Hrobice".

Zdroj: foto ze slavnostního předání stavby - VCES a.s.


Toto sdružení tvoří tři společnosti a to VCES a.s., která realizovala stavební část projektu. Strojně-technologickou část dodávala společnost KUNST, spol. s r.o. a nakonec naše firma GDF spol. s r.o., která měla v dodávce celkovou elektroinstalaci.

Zdroj: foto GDF spol. s r.o.留言


bottom of page