top of page

ÚV Hrobice - dokončování stavby

V letošním roce bude dokončena po dvou letech realizace akce "Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice". Jedná se o výstavbu nové budovy úpravny vody Hrobice spolu s rekonstrukcí stávající budovy. Stavba byla zahájena v roce 2020. Úpravna vody bude primárně zásobovat vodou město Pardubice. Naše společnost GDF je přímím účastníkem sdružení "Společnost ÚV Hrobice" spolu s firmami VCES a KUNST. Jako řídicí systém byl zvolen Siemens. Níže uvedené fotografie jsou z probíhající stavby.

Zdroj: Foto firmy GDF


bottom of page