top of page

ÚV Hrobice

V roce 2022 byla dokončena realizace modernizace úpravny vody Hrobice v lokalitě Pardubice. Provozovatelem této modernizované úpravny vody jsou Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Vedle stávající budovy, jenž byla kompletně rekonstruována byla postavená nová budova, ve které se nachází technologie ultrafiltrace, chemie, kalového hospodářství a usazovací nádrže podzemní vody. Na celé ÚV došlo k výměně technologie a také celé části elektro. ÚV Hrobice je realizovaná na řídícím systému Siemens. Zhotovitelem této modernizace bylo Sdružení "Společnost ÚV Hrobice", do které spadala kromě firem VCES a.s. (stavební část) a KUNST spol. s r.o. (technologická část) také naše společnost GDF spol. s r.o. (elektrotechnologická část). Celková cena díla byla 596 952 343 Kč bez DPH.

Zdroj: Foto GDF


Comments


bottom of page