top of page

ÚV Dědice

V květnu roku 2018 proběhla rekonstrukce úpravny vody v Dědicích.

Rekonstrukce se týkala elektroinstalace, řídícího systému a přenosu na dispečink.


Comments


bottom of page